Practice Tests

  • 0 Lessons

    7th English Medium (Test-1)

    इयत्ता 5 ली च्या विद्यार्थ्यांना ‘इ. 8 वी शिष्यवृत्तीची पूर्वतयारी’ व ‘मंथन राज्यस्तरीय सामान्य ज्ञान परीक्षा’ तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांची पूर्वतयारी व्हावी या उद्देशाने ह्या…
  • 0 Lessons

    8 वी मराठी माध्यम (Test -1)

    • ही टेस्ट सरावासाठी मोफत आहे, या पुढील टेस्ट अत्यंत माफक दरामध्ये आपल्याला सोडवण्यासाठी उपलब्ध आहेत.

Welcome, Create your account or log in existing Manthan account.

Create Your Manthan Account.

Already have an account.

Manthan We would like to show you notifications for the updates regarding practice tests, massages etc.
Dismiss
Allow Notifications